Page 6 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 6

GEZONDHEID BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN // Tekst: Richard Verheesen. Fotografie: Marcel Israel
            GASTHOOFDREDACTEUR RICHARD VERHEESEN, REUMATOLOOG EN VOORZITTER VAN
            MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF ‘DE MEDICI’ VAN HET MAXIMA MEDISCH CENTRUM.
         De tegengesteldheid
            moet verdwijnen,
                anders is elke
          interventie zinloos.
              Het Covid-19 virus heeft enorme gaten geslagen in onze economie, ons soci-
              ale leven en onze gezondheid. De economische schade loopt in de tientallen
              miljarden en het eindbedrag zal astronomisch zijn. De immateriële schade
              laat zich niet in geld uitdrukken, maar is ook buitensporig. Wat is er nodig om
              ons beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën, die ongetwijfeld
              gaan komen? Hoe maken wij ook in tijden van crisis ‘Gezondheid bereikbaar
                           voor iedereen’?

     6    voor ondernemende zorg en public affairs
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11