Page 4 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 4

INHOUD
      6                                   VOZ MAGAZINE WEER IN GESPREK MET


                                         STAATSSECRETARIS PAUL BLOKHUIS,
                                         MINISTERIE VAN VWS

                                         “ Preventie heeft een
                                          stevige plaats ingenomen
                                          in zorg en welzijn.”

                                         De coronacrisis stelt de samenle-
                                         ving voorlopig op de proef. Dag in
                                         dag uit wordt besproken wat het
                                         beste is om het virus onder de knie
                                         te krijgen. Ondertussen wordt ook
                                         geprobeerd het gewone werk voort
                                         te zetten. Maar in elk gesprek na
                                         februari 2020 wordt aan Covid-19
                                         gerefereerd. VOZ Magazine vraagt
                                         zich af of de ervaring in deze crisis
                                         benoembaar effect heeft op het
                                         preventiebeleid van VWS en hoe het
                                         geformuleerde preventieakkoord er
                                         twee jaar later bij staat.


                                               20      GEZONDHEID BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
      Richard Verheesen, reumatoloog

       “ De tegengesteldheid moet
       verdwijnen, anders is elke
       interventie zinloos.”


      Het Covid-19 virus heeft enorme                    DUBBELINTERVIEW CLAUDIO BOSCU
      gaten geslagen in onze economie, ons                 EN GERBEN HENGEVELD, HUUSKES
      sociale leven en onze gezondheid.
      De economische schade loopt in de                   “ We tillen de zorg op
      tientallen miljarden en het eindbedrag
      zal astronomisch zijn. De immateriële                 een hoger niveau door
      schade laat zich niet in geld uitdruk-                 kennis te delen.”
      ken, maar is ook buitensporig. Wat is
      er nodig om ons beter voor te berei-                 Claudio Boscu en Gerben Henge-
      den op toekomstige pandemieën, die        14         veld, Huuskes, over het belang van
      ongetwijfeld gaan komen? Hoe maken                  kennisdeling in de zorg om juist die
      wij ook in tijden van crisis ‘Gezondheid               zorg steeds beter te maken!
      bereikbaar voor iedereen’?


     4    voor ondernemende zorg en public affairs
   1   2   3   4   5   6   7   8   9