Page 9 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 9

Het zou veel beter zijn om te streven
                                        naar kleinschaligere, meer land of regio
                                        gebonden, sub-economieën. Waarbij als
                                        uitgangspunt wordt gekozen voor de pro-
                                        ductie/verbouw in het land van verkoop
                                        voor tenminste 70%. Tenzij het natuurlijk
                                        echt niet anders kan.
                                        Dat uitgangspunt zou ook kunnen gelden
                                        voor de voedselproductie en heeft zeker
                                        gevolgen voor Nederland. Nederland is
                                        een van de grootste landbouwexporteurs
                                        wereldwijd. Sierteelt, vlees, kippen, eieren,
                                        groente en fruit. We exporteren massaal
                                        en de verbouw van al die producten voor
                                        andere landen trekt een grote wissel op
                                        Nederland. Als we het principe van klein-
                                        schaligere economieën zouden toepassen,
                                        betekent het dat we geen landbouwpro-
                                        ducten moeten exporteren, maar bedrijven
                                        en kennis. Waarbij de overheid de land-
                                        bouw dient te helpen hun grote bedrijven
                                        op te splitsen in kleinere bedrijven verdeeld
                                        over meerdere landen. Met de huidige
                                        technologieën kunnen bedrijven mak-
                                        kelijker en beter dan vroeger op afstand
                                        worden gevolgd. Op die manier kunnen we
                                        tevens ons streven van een kennisecono-
                                        mie veel beter vormen en uitdragen.
                                        Natuurlijke weerbaarheid vergroten

                                        De weerbaarheid, die we nu met vaccins
                                        en medicijnen versterken, kan echter veel
                                        duurzamer worden verbeterd door onze
                                        gezondheid te verbeteren. Het vergroten
                                        van die natuurlijke weerbaarheid is niet
                                        iets wat je even regelt met een rapport
                                        of een intentieverklaring. Daarvoor is een
                                        veel bredere visie op de toekomst van onze
                                        samenleving noodzakelijk. Als we een ge-
                                        zonde leefstijl als uitgangspunt nemen dan
                                  Corona virus is er een aantal aspecten dat moet worden
                                        overwogen.

                                    Gezondheid bereikbaar voor iedereen 2020 | Jaargang 14 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14