Page 5 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 5

Voorwoord Richard Verheesen
                  HANS DE GOEIJ IN GESPREK MET JOEP DE    03 over ‘Gezondheid bereikbaar
                  GROOT, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR         voor iedereen’
                  CZ GROEP

                  “ De coronacrisis versnelt              Interview Kees van der Staaij,
                  de samenhang tussen             36 Tweede Kamerlid en partijleider
                                            SGP: “De overheid moet er
                  de technische en sociale              altijd voor oppassen dat het
                  innovatie. Geborgd in               één belang of waarde niet
                                            verabsoluteert”.
                  duurzame coalities.”
                  De eerste maanden van de Covid-19           Interview prof.dr. Frederieke
                  crisis versnelde het bewustzijn om in de   40 Schaafsma, bedrijfsarts: “Kennis
                  gezondheidszorg meer samen te wer-         tussen Arbodiensten wordt
        26         zorgaanbieders en financiers naar elkaar      marktwerking”.
                  ken. Urgentie, gebrek en tekort dreven
                                            sneller gedeeld, ondanks
                  toe. Samen de corona aanpakken was niet
                  alleen een communicatie leuze maar werd
                  gepraktiseerd. Hoe kan met deze ervaring
                                             MS in coronatijd; lessons to
                                        45 be learned. Bijdrage door
                  de inrichting van de zorg sneller duurzaam
                                            Gerald Hengstman, neuroloog
                  worden? En wie neemt daar de leiding in?
                                            en voorzitter Stichting MS Zorg
                                            Nederland.
                                             Kanker en werk tijdens de
                                        48 coronapandemie. Bijdrage
                                            door David Bruinvels, klinisch
                                            arbeidsgeneeskundige oncologie
                                            bij IKA Ned.

                                        51    Bijdrage Piet Kroon, directeur

                                            Stichting Praktijkopleiding Arbo
                                            Professionals: “Bedrijfsartsen
                                            opleiden voor de toekomst
                                            betekent ook aan de slag in
                          32              55 Kamerlid VVD woordvoerder
                                            de praktijk!”

                                             Bijdrage Hayke Veldman, Tweede

                                            medische zorg: “Bereikbare
                                            gezondheid vraagt om de
                                            stap naar 2.0”.

            DUBBELINTERVIEW DR. DANIËLLE ZANDBERGEN EN JOHN
            VAN BEEK, GSK NEDERLAND                 57   Column Herman van der Weide:
                                            Luisteren.
            “Infectieziekten zullen blijven verrassen.”
                                        59   Van de eindredactie
            Al bijna een jaar leven we in onzekerheid door Covid-19.
            Het virus is onvoorspelbaar en heeft een immense
            impact op ieders bestaan. VOZ Magazine voelt Dani-   59   Colofon
            elle Zandbergen, Medical Director, en John van Beek,
            Director Corporate Affairs van GSK, aan de tand over
            Covid-19 en het effect van de crisis op de zorg.                                    Gezondheid bereikbaar voor iedereen 2020 | Jaargang 14 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10