Gezondheid bereikbaar voor iedereen2020 | Jaargang 14

Preventie heeft een stevige plaats ingenomen in zorg en welzijn

Preventie heeft een stevige plaats ingenomen in zorg en welzijn

De coronacrisis versnelt de samenhang tussen de technische en sociale innovatie. Geborgd in duurzame coalities.

De coronacrisis versnelt de samenhang tussen de technische en sociale innovatie. Geborgd in duurzame coalities.

De overheid moet er altijd voor oppassen dat het één belang of waarde niet verabsoluteert

De overheid moet er altijd voor oppassen dat het één belang of waarde niet verabsoluteert

Bedrijfsartsen opleiden voor de toekomst betekent ook aan de slag in de praktijk!

Bedrijfsartsen opleiden voor de toekomst betekent ook aan de slag in de praktijk!

Bereikbare gezondheid vraagt om de stap naar 2.0

Bereikbare gezondheid vraagt om de stap naar 2.0

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie