‘Van ZZ naar GG? Daar worden huisartsen heel blij van!’

Dubbelinterview Paulien van Hessen, Raad van Bestuur SAG, en Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten bij Zilveren Kruis

‘Van ZZ naar GG? Daar worden huisartsen heel blij van!’
12–10–2018

De beweging van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) maakt de huisartsen van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) heel blij, weet Paulien van Hessen, Raad van Bestuur SAG, VOZ Magazine te vertellen. De huisartsen ervaren onder andere meer werkplezier, wanneer zij ‘GG-gesprekken’ voeren. Daarnaast worden er ook mooie resultaten geboekt bij patiënten met een chronische aandoening, die met een Geïntegreerde Leefstijlinterventie aan de slag zijn gegaan. Erik Koekoek, Zilveren Kruis, is verheugd over deze eerste stap in de vergoeding van preventie. Maar wil de huisarts ‘ZZ naar GG’ overal in Nederland kunnen bieden aan zijn of haar patiënten, dan is nadenken over de financiering hiervan een belangrijk vraagstuk. Paulien van Hessen en Erik Koekoek gaan voor VOZ Magazine in gesprek. 

Door: Herman van der Weide

De beweging van ZZ naar GG 

Al enige jaren wordt in Nederland gesproken over het innovatief opleiden van zorgprofessionals om hun competenties nog beter aan te laten sluiten op de zorgvraag van nu en van de toekomst. Een belangrijke beweging hierbij is die van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG). 

Binnen drie gezondheidscentra van SAG volgden doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen, samen met partners in en rondom het gezondheidscentrum, een training ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’. 

Kunt u toelichten welke effecten hiervan zichtbaar worden bij medewerkers en patiënten? 

Van Hessen: “We hebben inderdaad drie centra die in het kader van Zelfzorg Ondersteund! een verdiepingsslag aanbrengen vanuit het GG gedachtegoed. Elk centrum legt daarbij eigen accenten vanwege de samenstelling van de eigen populatie en de dynamiek in de wijk. Een centrum is aan de slag gegaan met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), waarbij men zich voorlopig richt op de doelgroep diabetes type 2 patiënten. In deze pilot wordt samen met patiënten gekeken wat zij kunnen doen in termen van voeding, bewegen en gedrag om de eigen gezondheid te verbeteren”. 

“De effecten die wij tot dusverre zien bij patiënten is dat sommigen van hen minder medicatie nodig hebben en soms zelfs kunnen stoppen met insuline. Dat zijn natuurlijk prachtige resultaten. Wel zeggen de medewerkers, die zeer gemotiveerd aan deze pilot zijn begonnen, dat deze aanpak veel vergt van mensen. Het gaat immers om gedragsverandering, en dat kan lastig en belastend zijn. Dat lukt niet iedereen zomaar op elk moment. Sommige patiënten hebben weleens het gevoel ‘Wat gaan ze nu weer met mij proberen?’, terwijl het hierbij juist gaat om wat de patiënt zelf kan en gaat doen”, vult Van Hessen aan. 

 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie