“Je leeft niet alleen voor jezelf.”

Interview met Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf en oud-senator voor GroenLinks.

“Je leeft niet alleen voor jezelf.”
10–06–2016

In deze uitgave van VOZ Magazine staan we stil bij de grote groep informele helpers, die Nederland heeft en omziet naar zorgbehoevenden in de eigen omgeving. Vanuit Nederland als participatiemaatschappij roepen wij op iets voor elkaar te doen en de zorg dichtbij te zoeken. Maar nemen wij mantelzorgers daarmee voldoende in bescherming als blijkt dat de tijd, die zij aan een dierbare hebben besteed, dezelfde tijd is die zij krijgen om een baan te vinden en in eigen onderhoud te kunnen voorzien? Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf en oud-senator voor GroenLinks, belicht de andere kant van mantelzorg en pleit voor een combinatie van werk en zorg.

Door: Marika Marku

DE AFSTAND NAAR DE ARBEIDSMARKT MOET ZO KLEIN MOGELIJK BLIJVEN.

In het kader van deze uitgave heeft VOZ Magazine Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, geïnterviewd. Tijdens dit interview werd een kritische noot geuit m.b.t. de mantelzorgboete, die iemand met een uitkering krijgt als diegene inwoont bij een zorgbehoevende waarvoor de informele zorg wordt geleverd. U heeft toentertijd vanuit de senaat gestemd voor een jaar uitstel van deze maatregel, dat het helaas niet heeft gehaald. Kunt u uw visie op dit vraagstuk met ons delen?

Thissen: “Goed om op deze plaats wat helderheid te geven over de definitie van uitkering. Vanuit UWV richten wij ons op de geïndividualiseerde uitkeringen, waar iemand recht op heeft. Dat kan zijn in het kader van de WW, WIA en Wajong. De mantelzorgboete wordt vaak genoemd in relatie tot de bijstand (WWB), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Vanuit UWV geldt dus een ander kader, wanneer een werkzoekende in de WW mantelzorg verleent aan een zorgbehoevende in de eigen omgeving. De mantelzorger kan voor deze taak ontheffing voor een periode van zes maanden krijgen. Denk daarbij aan ontheffing van sollicitatieplicht of acceptatieplicht van werk. Deze periode van een half jaar kan verlengd worden per maand en hangt ook af van de aard van de ziekte die de zorgbehoevende heeft”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie