“De markt werkt voor kwetsbare mensen vaak onvoldoende.”

Interview met dr. Raymond Hutubessy, senior gezondheidseconoom WHO

“De markt werkt voor kwetsbare mensen vaak onvoldoende.”
21–12–2016

In deze uitgave van VOZ Magazine staan wij stil bij ‘Duurzame Gezondheidszorg’. De Nederlandse gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren niet bepaald stil gezeten, in haar poging de zorg zoveel mogelijk toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Zouden we kunnen zeggen dat wij onze doelstelling hierbij behaald hebben? VOZ Magazine stelt deze vraag aan dr. Raymond Hutubessy, senior gezondheidseconoom bij de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Sommige elementen in onze gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld het bijkans algeheel vertrouwen in de marktwerking, dienen wat Hutubessy betreft gerelativeerd te worden. Maar alles afwegende lijken we in vergelijking met andere landen zeker op de goede weg te zijn in het realiseren van duurzame gezondheidszorg voor iedereen.

Door: Berdjan Klatter

IN NEDERLAND WORDT WEL DEGELIJK GESTREEFD NAAR BASISZORG VOOR IEDEREEN.

Universal Health Coverage (UHC) heeft als doel te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot hoogwaardige essentiële gezondheidszorg en tot veilige, effectieve, kwalitatieve en betaalbare curatieve en preventieve zorg zoals geneesmiddelen en vaccins. De lidstaten van de Verenigde Naties zijn met de ‘Sustainable Development Goals’ overeengekomen dat elke lidstaat zich zal inzetten om UHC in 2030 voor al haar burgers te bereiken. Daarmee is Nederland als lidstaat daaraan gehouden. Wordt er naar uw idee door Nederland voldoende krachtig ingezet, om deze afspraak na te komen?

Hutubessy: “Nederland is op de goede weg als het gaat om UHC. Er wordt overtuigend gewerkt aan alle drie dimensies die hierin van belang zijn. Zo wordt gestreefd naar basiszorg voor iedereen. De overheid heeft een groot aandeel in beslissingen over hoe deze zorg gefinancierd wordt: wat is het aandeel van de zorgverzekeraar, wat zijn de premies van de burgers en wat zijn de overheidsbijdragen? Dit zijn uiteindelijk politieke beslissingen, maar deze zijn in Nederland gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderbouwde informatie”.

Dit interview is op persoonlijke titel gegeven.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie