“De gezondheidszorg is een economische sector.”

Interview met directeur-generaal dr. Bertholt Leeftink, ministerie van EZ

“De gezondheidszorg is een economische sector.”
21–12–2016

Duurzame gezondheidszorg voor de Nederlandse burgers en patiënten vraagt samenwerking tussen publiek en privaat, kennisinstellingen, overheid en bedrijven. Directeur-generaal dr. Bertholt Leeftink is helder over zijn visie: “Duurzame gezondheidszorg gaat over kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nederland excelleert op dit gebied. We kunnen daardoor met recht zeggen dat de gezondheidszorg voor ons een belangrijke economische topsector is”.

Door: Herman van der Weide

In deze uitgave van VOZ Magazine gaan wij in op wat er nodig is om duurzame gezondheidszorg te realiseren voor de Nederlandse bevolking. Een kritische succesfactor van belang hierbij is ons vermogen om te innoveren.

In de publicatie ‘Topsectoren: Hoe en Waarom?’ van het ministerie van Economische Zaken wordt aangegeven dat onder andere maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een stevige aanpak vragen: “Deze maatschappelijke opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (triple-helix).”

Vorig jaar heeft Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen in een interview¹ met VOZ Magazine aangegeven dat de zorg in Nederland nu nog niet ‘toekomstproof’ is. Zij beschouwt de uitdagingen zodanig, dat hiervoor Europese samenwerking een vereiste is en ook zij pleit expliciet voor de Triple Helix benadering. Is in uw visie de Topsectorenaanpak een aanpak die tegemoetkomt aan de randvoorwaarden die gelden voor het bereiken van duurzame gezondheidszorg?

Leeftink: “Vanuit de invalshoek van het Topsectorenbeleid is het van groot belang, dat er een sterke verbinding wordt gelegd tussen de maatschappelijke uitdagingen aan de ene kant en ons toekomstig verdienvermogen en welvaart aan de andere kant. Topsectoren onderscheiden zich aan de hand van drie kenmerken: ze zijn kennisintensief, export georiënteerd en het zijn sectoren die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Innovaties uit deze sectoren zijn niet alleen voor de Nederlandse markt bedoeld maar kennen veelal een Europese of mondiale markt”.

1. http://www.vozmagazine.nl/CMS/_De_zorg_is_nog_niet_toekomstproof _/show.do?ctx=145936,216935,1590120

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie