“DE POSITIEVE KANT VAN MANTELZORG WORDT ONDERBELICHT.”

Prof.dr. Henk Nies, Raad van Bestuur Vilans en VU.

“DE POSITIEVE KANT VAN MANTELZORG WORDT ONDERBELICHT.”
10–06–2016

In deze uitgave van VOZ Magazine staan we stil bij het toenemend belang van informele zorg en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De mantelzorger adequaat ondersteunen en nadrukkelijker waarderen zijn terugkerende thema’s. Toch zijn er ook de nodige positieve kanten aan informele zorg voor degenen die deze verlenen die, wat prof.dr. Henk Nies betreft, nu in de media onderbelicht blijven. Prof.dr. Henk Nies over de waarde van mantelzorg en de kansen die we in de komende tijd nog beter kunnen benutten.

Door: Harrie van Leeuwen

MANTELZORG, EEN WAARDEVOLLE SOCIALE ERVARING

“Niet alle zorg hoeft van professionele zorgverleners te komen. Deze zijn wel nodig om te zorgen dat oude mensen zichzelf beter kunnen redden, hun chronische ziekten leren reguleren en om de hulp aan huis te organiseren met de mantelzorgers en de mensen in de buurt”. Is er wat u betreft, sinds het moment waarop u dit standpunt heeft verwoord, veel veranderd in de langdurige zorg in Nederland en de wijze waarop wij de zorg nu verlenen?

Prof.dr. Nies: “De bewustwording over nut en noodzaak van informele zorg is enorm toegenomen. Veruit de meeste zorg wordt juist níet door professionele zorgverleners geboden, maar door niet formele zorgverleners: mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en burgers. Vilans heeft het afgelopen jaar met Movisie het programma ‘In voor mantelzorg’ uitgevoerd. Dit is een programma voor zorgorganisaties, die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. Het programma sluit aan bij de motie van Van der Staaij, waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning voor en samenwerking met mantelzorgers. Dat is nodig omdat de veranderingen in de zorg ook op mantelzorgers grote impact hebben. 80 organisaties hebben zich ingespannen het begrip mantelzorg op de kaart te krijgen en bewustwording te creëren”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie