ZORGPAD OF EEN STATIGE ZORGLAAN?

Prof. Jean Klinkenbijl over het Expertisecentrum GIOCA

ZORGPAD OF EEN STATIGE ZORGLAAN?
01–08–2012

Door toename van de GE Oncologie incidentie en de wens van de patiënt tot snelle, goede en vooral duidelijke zorg is een goedwerkende multidisciplinaire polikliniek een vereiste. Van zorgpad naar “zorglaan” moet het devies zijn. In dit artikel worden de eerste resultaten en zorgpunten beschreven van het Expertisecentrum Gastro Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA). Een hooggespecialiseerde tertiaire multidisciplinaire polikliniek voor patiënten met gastro-intestinale (GE) maligniteiten. De beste omgeving voor patiënten met een maligniteit van het maag-darm-leverstelsel. Korte toegangstijden, snelle doorlooptijd en topreferente zorg met de patiënt centraal in het proces.

Door: Prof. Jean H. G. Klinkenbijl, namens Centrum GIOCA, AMC, Amsterdam

Wachttijden zijn niet meer van deze tijd. Binnen de GE oncologie waren aanmeld- en doorlooptijden historisch gezien vrij lang, tot wel 16 weken. Juist in een kwetsbare groep patiënten met een levensverwachting van soms korter dan 2 jaar is dat niet acceptabel. De incidentie van gastro-intestinale tumoren in Nederland stijgt. Het aantal nieuwe patiënten dat zich met een GE-maligniteit presenteert, zal met ongeveer 15% stijgen tot in 2020. Dit beslaat het oesophagus carcinoom (OES, slokdarm), colorectaal carcinoom (CRC, darm en endeldarm) en carcinomen in het hepatopancreaticobiliaire gebied (HPB, lever, alvleesklier of galwegen). Alleen voor het maagcarcinoom wordt een daling van de incidentie verwacht. In het KWF rapport “Advies inzake wachttijdnormen in de kankerzorg” 2006 is de aanbeveling om de periode tussen eerste contact huisarts en verwijzing naar specialist maximaal 1 week (de aanmeldtijd), de periode tot diagnostisch onderzoek maximaal 1 week en de periode tot multidisciplinaire bespreking weer maximaal 1 week te laten zijn. Vervolgens wordt de periode tot start behandeling gesteld op maximaal 3 weken (de doorlooptijd). Tijd om de zorgpaden om te zetten naar “zorglanen”, waar de patiënt centraal staat en de diagnostiek en de aanvullende zorg, curatief of palliatief, rondom de patiënt georganiseerd wordt, met acceptabele aanmeld- en doorlooptijden. Dat vergt een andere organisatie van de klassieke zorg naar een patiënt gecentreerde zorg.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie