Werken met copdnet voor integrale zorgverlening.

Dubbelinterview mevr. Hendrien Witte, Longfonds patiëntenvereniging en prof.dr. Richard Dekhuijzen, Radboudumc

Werken met copdnet voor integrale zorgverlening.
21–12–2016

Na het succesvolle Parkinsonnet nu ook werken met COPDNET voor integrale zorgverlening.

Patiënten blijven veel te lang in het ziekenhuis rondlopen voor controles, tot soms vijf jaar of langer. Om Duurzame gezondheidszorg te realiseren voor deze kwetsbare patiënten, is het noodzakelijk om een kwalitatief sterke transmurale ketenzorg neer te zetten voor behandelingen van COPD. Dan zou slechts een klein deel van de COPD patiënten vanwege co-morbiditeit en complicaties wel in de tweede lijn onder controle kunnen blijven. De grote groep patiënten oplopend tot 80% van het totaal kan met hoogstaande kwaliteit dan binnen de eerste lijn behandeld worden. VOZ Magazine interviewt prof.dr. Richard Dekhuijzen en Hendrien Witte.

Door: Harrie van Leeuwen

In deze uitgave van VOZ Magazine willen wij onze lezers waar mogelijk handvatten bieden, die illustreren hoe we de gezondheidszorg in Nederland duurzaam kunnen inrichten, inhoudelijk en vanuit financieel perspectief. COPDnet is een best practice op het gebied van de zorgverlening direct gerelateerd aan de chronische aandoening COPD. Kunt u dit evidencebased COPDnet transmuraal ketenzorgmodel op hoofdlijnen toelichten en in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de zorgoptimalisatie?

“GOEDE DIAGNOSTIEK IS DE BASIS VOOR GOEDE BEHANDELING.”

Prof.dr. Dekhuijzen: “Vanuit de gedachte om het succesvolle concept van ParkinsonNet uit te breiden naar andere ziekten heb ik samen met dr. Alex van ‘t Hul COPDnet opgezet. We hadden de ervaring dat patiënten met COPD in verloop van hun ziekte rond de twintig verschillende disciplines tegen kunnen komen. Het probleem is dat die nauwelijks met elkaar communiceren of afstemmen. Er is daarmee een grote discontinuïteit in de communicatie en benadering van de zo gewenste integrale gezondheid. Met COPDnet wilden we in overleg met professionals het zorgpad COPD, gebaseerd op zorgstandaarden en professionele richtlijnen, goed vastleggen. Op die manier hopen we ook de praktijkvariatie terug te dringen. Want die is enorm. In andere zorggebieden zouden we ons een dergelijke praktijkvariatie niet kunnen veroorloven. Er wordt vaak behandeld zonder een goede diagnostiek; huisartsen geven een inhalator mee vanwege de werkdiagnose astma of COPD. Soms komt aanvullende diagnostiek later aan de orde vanwege logistieke redenen”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie