We tillen de zorg op een hoger niveau door kennis te delen.

Dubbelinterview Claudio Boscu, Directeur Huuskes, en Gerben Hengeveld, Manager Marketing en New Business Huuskes.

We tillen de zorg op een hoger niveau door kennis te delen.
24–11–2020

2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin de hele wereld, en dus ook Nederland, in de greep werd gehouden door het coronavirus (Covid-19). De coronacrisis heeft op allerlei gebieden een majeure impact op Nederland: op de volksgezondheid en welzijn, op de zorg en alle zorgmedewerkers, op de economie, op de wijze waarop wij werken en op de toekomst die ons te wachten staat. Wanneer we ons richten op de impact op de zorg, dan heeft de coronacrisis blootgelegd dat de toegankelijkheid van ons zorgsysteem niet onbeperkt is. In deze VOZ Magazine staan wij stil bij het thema ‘Gezondheid bereikbaar voor iedereen’. Speciaal voor dit thema ging VOZ Magazine in gesprek met Huuskes, foodcare specialist in de zorg. Een partij die bij uitstek kennis deelt met zorgorganisaties, om juist die zorg in Nederland steeds beter te maken!

Door: Marika Marku

Een cruciaal thema, als het gaat om het bereikbaar maken van gezondheid voor iedereen, is het vergroten van de weerbaarheid van patiënten en burgers. Een gezonde leefstijl in algemene zin en voeding in specifieke zin spelen hierbij een grote rol. Juist als het gaat om de inzet van de kracht van voeding, dan valt hier nog een wereld te winnen. In deze uitgave van VOZ Magazine beogen wij o.a. inzichtelijk te maken dat de kennis op het gebied van voeding, gezondheid en zorg beter in lijn dient te worden gebracht. Expertise op het gebied van voeding in relatie tot preventie en curatie dient minder vrijblijvend ingezet te worden, op alle momenten in het zorgverleningsproces. Daarbij wordt de betrokkenheid van de medisch specialisten ook van groot belang geacht, omdat juist deze zorgprofessionals veel kennis hebben van specifieke aandoeningen.

Huuskes zet zich nu bijna 65 jaar in voor zorgorganisaties, om hun patiënten gezonde voeding aan te kunnen bieden tijdens hun verblijf aldaar. Jullie missie luidt dan ook als volgt: ‘Met liefde voor lekker eten en drinken bijdragen aan gezondheid, geluk en herstel. Wij ondersteunen de mensen die het dichtst bij de patiënten, cliënten en gasten staan. Dit doen we met gedegen advies, bewezen concepten en ervaren specialisten”. Kunt u iets vertellen over hoe Huuskes bijdraagt aan de weerbaarheid van en het herstel bij patiënten, door de kracht van gezonde voeding?

Boscu: “In onze missie doen we de belofte bij te dragen aan gezondheid, herstel en geluk. Dit doen we door sturing in gezonde en gevarieerde voeding voor al onze doelgroepen. Ook als eten en drinken even niet meer vanzelfsprekend is. Om die reden bieden we een breed assortiment smaakvolle en gezonde voeding geschikt voor iedereen. Ook als je te maken hebt met diëten, allergieën of kauw- en slikproblemen. Met onze verschillende menuvarianten kan iedereen met elk dieet of voedingsgewoonte gezond mee eten. Onze producten zijn zorgvuldig samengestelde uitgebalanceerde maaltijden, die gezond, lekker en beschikbaar zijn, ook voor mensen met zogenoemde speciale voedingsbehoeften”.

Boscu vult aan: “Daarbij beschouwen wij de rol van voeding eigenlijk nog breder. Als we voeding meer beschouwen als medicijn dan voorkomt het niet alleen ondervoeding, maar vervult het een essentiële maatschappelijke rol. Patiënten lopen risico op toegenomen eenzaamheid. Een goede maaltijd, vooral als deze gezellig samen met anderen wordt genuttigd, helpt eenzaamheid bestrijden, ook vanwege het sociale aspect ervan”.

Hengeveld: “We innoveren samen met onze relaties. Petit Chef als voorbeeld is een specifieke lijn hoogwaardige eiwitrijke mini-maaltijden, welke direct bijdraagt aan herstel. Kleine aantrekkelijke maaltijden van ca.130 gram die veel eiwitten bevatten. Specifiek ontwikkeld voor patiënten of bewoners met (tijdelijk) beperkte eetlust en toch veel eiwitten moeten binnen krijgen”.

De coronacrisis heeft zoals gezegd een grote invloed gehad op allerlei sectoren in Nederland, en zo ook op de zorg. Heeft de crisis ook effect gehad op Huuskes? En zo ja, was dit ook merkbaar als het gaat om de wijze waarop jullie de voeding bereiden of leveren voor zorgorganisaties en hun patiënten?

Boscu: “De invloed van corona is nog steeds groot op de zorg. Denk aan de isolatie van bewoners, cliënten en medewerkers. De reguliere zorg wordt op bepaalde plaatsen ook weer afgeschaald. Dat heeft zeker ook gevolgen voor de wijze waarop wij onze voeding aan kunnen bieden aan zorgorganisaties en hun cliënten/patiënten. We zien de sluiting van de restaurants in de zorginstellingen, hetgeen zeker een toename van de vereenzaming zal betekenen voor cliënten en patiënten. Op dit moment worden de maaltijden bezorgd op de kamer of het appartement van een cliënt. We zien dat ook terug in het aantal eenpersoonsmaaltijden dat besteld wordt, dat aantal is fors toegenomen sinds het begin van de crisis”.

Boscu: “Maar denk ook aan een grote groei in de levering van de dagelijkse boodschappen, zoals voor cliënten in de GGZ of de GHZ. Zij konden niet meer samen met hun begeleiders boodschappen doen bij de eigen supermarkt. Maar ook onze logistieke dienstverlening richting klanten is veranderd: waar wij voorheen de maaltijden en boodschappen op de afdeling afleverden, kunnen we dat nu niet meer doen. Onze additionele dienstverlening is dus ingeperkt tot levering bij de voordeur”.

Als het gaat om gezonde voeding dan zien we in algemene zin allerlei trends en ontwikkelingen. Mensen kiezen steeds vaker voor gezonde voeding, biologische producten, plantaardig of vegetarisch. Daarbovenop houden ook steeds meer mensen zich bezig met de mate waarin voedingsmiddelen op een duurzame wijze worden geproduceerd en/of verpakt. Kunt u toelichten welke trends en ontwikkelingen u binnen de sector van ‘voeding in de zorg’ waarneemt? Hoe sluit Huuskes aan op deze ontwikkelingen? Kunt u hierbij nader ingaan op de innovatie ‘Green Deal’?

Boscu: “Verduurzaming in denken en handelen vindt breed zijn intrede in de zorg. Zo ook bewust Eten & Drinken. Dit concentreert zich op zowel proces aanpassingen om afval en verspilling te voorkomen, als ook op duurzame keuze(s) in producten en gerechten (keurmerken), alsook de keuze voor vleesvervangers. Om deze uitdaging samen met onze zorgorganisaties invulling te geven hebben we het Huuskes Green Deal programma ontwikkeld. Dit programma wordt in december geïntroduceerd”.

Omdat uw organisatie al meer dan 60 jaar voeding bereidt voor de zorgsector, heeft u veel kennis opgebouwd over de speciale behoeften van patiënten en specifieke patiëntengroepen. Kunt u ingaan op hoe u deze kennis toepast?

Hengeveld: “We ontwikkelen en innoveren door intensief samen te werken met o.a. specialisten in ziekenhuizen. In het kader op pagina 18 wordt een aantal voorbeelden van kennisdeling en ontwikkeling genoemd”.

Huuskes wil haar opgebouwde expertise ook graag beschikbaar stellen aan zorgorganisaties als het gaat om het toepassen van innovaties. Kunt u toelichten op welke wijze u zorgorganisaties kunt bijstaan als het gaat om het implementeren van vernieuwingen?

Hengeveld: “We innoveren samen, door ook aanwezig te zijn op de werkvloer en te voelen wat daar speelt. We gaan continu met onze relaties in gesprek en filteren hoe we hoe we onze concepten, bestelportalen, producten nog beter kunnen maken”.

“Zo hebben we onlangs onze nieuwe Huuskes Shop geïntroduceerd. Een geavanceerde webshop met allerlei functionaliteiten, die het bestellen van verse ingrediënten, maaltijden en andere producten in grote aantallen eenvoudig maakt door slimme functionaliteiten. Denk aan de maaltijdmodule, volledig gepersonaliseerde bestellijsten en automatische bestellingen. Deze functies zorgen ervoor dat klanten minder tijd kwijt zijn aan het plaatsen van bestellingen.”

Hengeveld vult aan: “Een ander mooi voorbeeld is onze app ‘Eten & Zo’, een digitale keuken assistent die je volledig ondersteunt bij de dagelijkse organisatie van eten en drinken op de afdeling/ kleinschalig wonen locatie. Deze unieke app krijgt in het eerste kwartaal 2021 een nieuwe module ‘personalisatie’, waarbij je de specifieke kenmerken en eigenschappen van bewoners kunt vastleggen. Zo kun je vastleggen (met de familie) wat vader zijn lievelingsgerechten zijn of wat belangrijk is. Je kunt zelfs een foto van de bewoner toevoegen, zodat het echt een persoonlijke touch krijgt. Kortom: bewoner specifieke informatie, die verzorgenden en voedingsassistenten veel informatie geven over de bewoners en hier specifiek rekening mee kunnen houden. Zo maken we de zorg samen steeds beter!”.

Boscu: “Wat we in Nederland niet altijd beseffen, is dat we op heel veel gebieden voorloper zijn binnen Europa. We zijn al geruime tijd onze markt aan het verruimen, bijvoorbeeld richting Duitsland. Dat is een markt met grote volumes, waar ook versbereide maaltijdconcepten hun intrede doen. Bij uitstek waar de kracht van Huuskes zit! We denken mee met onze Duitse klanten en passen, indien wenselijk, onze gerechten aan op de Duitse eetgewoonten en smaken. Binnen Huuskes hebben wij daarbij ook inmiddels een speciale afdeling die zich richt op de Duitse markt”.

Hengeveld: “Verder ontwikkelen wij samen met het Beatrix Ziekenhuis ‘Fresh en Freeze’. Een mooi en nieuw concept van (vriesverse) maaltijden, welke op gastvrije wijze op porselein aan de patiënten gepresenteerd worden. De maaltijd wordt in de verpakking geregenereerd en vervolgens, als die warm is, middels het wegtrekken van een sleave netjes op een porseleinen bord gepresenteerd”.

Hengeveld vult aan: “En een ander mooi voorbeeld is de Huuskes Academy. De Academy staat voor: “Samen met zorgorganisaties voeding en gastvrijheid naar een hoger niveau tillen”. De Huuskes Academy biedt sinds enkele jaren in samenwerking met Horeca Academie een compleet nieuw programma trainingen en e-learningmodules aan gericht op voeding en gastvrijheid in de zorg. Denk hierbij aan onderwerpen als voedselveiligheid, voedingsleer, allergenen- en dieetleer, maar ook thema’s als cliëntparticipatie, zelf eten en drinken organiseren op de groep en zelf koken komen aan bod. De opleidingen zijn geschikt voor medewerkers die werken in kleinschalige woongroepen of zorgrestaurants in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, revalidatie instellingen en (geestelijke) gehandicapteninstellingen die klanten zijn van Huuskes. Daarnaast zijn er ook speciale trainingen voor leidinggevenden en ziekenhuizen”.

Wordt er binnen de zorg naar uw idee op dit moment voldoende gebruik gemaakt van voeding als een krachtig instrument ter bevordering van het herstel en het vergroten van weerbaarheid? Zijn er (innovatie)kansen die wij, wat u betreft, nu laten liggen?

Boscu: “Er zijn nog zeker kansen die we samen kunnen benutten. Veel zorgorganisaties vertellen dat Eten & Drinken vanuit hun visie een belangrijk speerpunt is. Helaas zien we regelmatig dat er toch te weinig wordt geïnvesteerd in kwalitatieve goede medewerkers, die dit beleid naar de praktijk kunnen vertalen. Ons advies; investeer in de organisaties rondom voeding, als je Eten & Drinken, gastvrijheid en beleving daadwerkelijk een hoge prioriteit geeft. Dit verdient zich terug in kortere hersteltijd, een grotere cliënt- en patiënttevredenheid en daardoor op termijn in verminderde zorgkosten”.

Is er nog een specifieke ‘call to action’ richting zorgprofessionals, patiënten, de politiek, overheid en/of onze overige lezers, die u rond het thema voeding voor de zorg op deze plaats zou willen doen? Zijn er bijvoorbeeld enkele knelpunten te benoemen waar patiënten, zorgorganisaties en/of zorgprofessionals tegenaan lopen? En heeft u ook aanbevelingen hoe de knelpunten op te lossen?

Boscu en Hengeveld sluiten af: “Het gaat in de zorg vaak over ‘de ingrediëntenkosten van Eten & Drinken’. De integrale voedingskosten per dag worden echter grotendeels gemaakt door het proces en niet door de ingrediënten. Inkoop gestuurde organisaties richten zich bij aanbestedingen van Eten & Drinken te specifiek op de ingrediënten, terwijl juist het integrale voedingsproces het grootste deel van de kostprijs bepaalt. Daarbij moeten we ook zeker niet vergeten te kijken naar de opbrengsten van gezond en lekker ‘Eten & Drinken’ in de zorg. Die zijn groot!”.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie