Versnippering

Column Herman van der Weide, directeur Oude Gracht Groep, uitgever VOZ Magazine

Versnippering
24–12–2015

In de wereld van patiëntbelangenbehartiging (ook binnen MS) komen er steeds meer verenigingen en stichtingen bij, die claimen het voor de patiënt en zijn belangen op te nemen. Tekenend voor Nederland denk ik, dus laten we er maar aan wennen. Of toch maar liever niet!

Parallel aan de globalisering splitst de wereld zich tegelijkertijd in steeds kleinere eenheden op. Schotland, Catalonië hebben een sterke wens alleen verder te gaan. Evenals Groot-Brittannië uit de EU wil. Bijzonder. Zeker als je het aan grote bedrijven vraagt. Of aan het grote bedrijf wat de Europese Unie is met zijn belanghebbenden in Brussel. En ook natuurlijk Griekenland. Wel mooi, men schijnt de financiën op orde te hebben daar. Wel hebben ze nu weer een miljard of wat nodig van Europa, maar met de financiën gaat het goed. Grappig, ik adviseer alle kinderen die zakgeld krijgen deze redenering te volgen. Maak je ouders gek met deze mooie paradox.

Zo is in de Nederlandse politiek momenteel ook een enorme versnippering gaande. Er komen steeds meer politieke partijen, die allemaal om een zeteltje of twee vechten. Niet dat het iets bijdraagt aan de kwaliteit van beleidsontwikkeling. Meestal heeft het te maken met het creëren van een gewenste positie voor zichzelf. Zie nu weer Bram Moszkowicz. Geen advocaat meer mogen zijn, een gedroomde tv-carrière die ook niet echt vlot loopt; dan maar de politiek in. Eind goed al goed, voor hemzelf dan. Wij als kiezers zien vooral besluiteloosheid. Heb je met veel gedoe de Tweede Kamer voor je gewonnen, komt de Eerste Kamer nog even haar gelijk halen. Wel of geen asielzoekers erbij, bommengooiers aanpakken, dat zal het verkiezingsthema van vele partijen worden. Heb je makkelijk de aandacht en zware dossiers als de gezondheidszorg kun je uit de weg gaan. Dat doen de anderen wel. Welke anderen denk ik dan, want als je straks 10% van de kiezers aan je kunt binden ben je een mannetje.

De Kerk

Toch is het niet zo bevreemdend dat er zoveel partijen zijn en wellicht nog bijkomen. Het zit in de Nederlandse cultuur. Wist u dat er meer dan 150 denominaties van protestants christelijke kerken in Nederland zijn? Een verschillende interpretatie van enkele regels in de Bijbel was genoeg zich af te keren en een eigen kerkgenootschap te beginnen. Als je het handig deed had je er een mooi inkomen aan. Nu het slechter gaat met de religieuze beleving in Nederland kruipen ze weer bij elkaar. Zo sterk waren die verschillen in opvattingen kennelijk niet. Een plek voor jezelf is belangrijker.

EN DE MS WERELD

De MS wereld maakt iets soortgelijks mee. Er zijn de afgelopen jaren verschillende organisaties, veelal stichtingen, bijgekomen die zich het lot van de MS-patiënt aantrekken, fondsenwerven en activiteiten organiseren. Mooi, zou je zeggen, dat MS kennelijk zovelen zorgen baart. Versnippering dreigt niet eens meer, het is al in volle omvang aanwezig. Het is voor veel mensen met MS het bekende bos waardoor je de bomen niet ziet. Kon je vroeger lid zijn van een landelijk werkende vereniging, nu zijn er velen die je centen wel willen. Ik hoor van mensen dat ze ten einde raad zowel lid zijn van een vereniging als van die en die stichting. Bijgevolg lopen de kosten voor patiënten onnodig op en krijgen de organisaties het steeds moeilijker, om een serieuze begroting te kunnen opstellen. Industriële organisaties, goede doelen stichtingen, loterijen, giften; ze dragen allen bij. Maar waar het geld nu over verschillende partijen moet worden verdeeld, draagt het ook hier niet bij aan één krachtig geluid van een sterke MS organisatie.

EÉN KRACHTIG GELUID

De politiek roept in de Tweede Kamer op om drempels op te werpen tegen het eenvoudig kunnen beginnen van een politieke partij. De kerken keren terug op hun schreden. Ik zou zeggen, laat de MS wereld dit ook doen. In de wetenschap dat vele kleine organisaties niet één sterk geluid kunnen laten horen, maar een sterke organisatie die zich gesteund weet door een groot ledental of donateurs kan dat wél. Vanaf deze plaats wil ik een pleidooi houden voor een metastructuur waarin de nu bestaande MS organisaties zich kunnen verenigen. Op deze manier een krachtig geluid kunnen laten horen waar bijvoorbeeld de politiek maar ook donateurs zich goed bij voelen en als gesprekspartner accepteren. Of die structuur een federatie een Pact of iets anders moet zijn maakt daarbij niet uiteindelijke verschil.

Het MS geluid moet blijvend gehoord worden. Daar gaat het om nu en in de toekomst.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie