Samen verdiepen in de kracht van jouw innovatie: zoek de ruimte!

Dubbelinterview Norbert Hoogers, Zilveren Kruis, en prof.dr. Ab Klink, VGZ.

Samen verdiepen in de kracht van jouw innovatie: zoek de ruimte!
21–12–2016

Onze samenkomst is afgesproken op een maandagnamiddag, waarbij de schemer invalt. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland verlaat het gebouw. Andere bestuurders van verzekeraars druppelen ook naar buiten en gaan op weg naar een volgende bespreking of naar huis. We zitten in de hal van het gebouw waar de Zorgverzekeraars periodiek vergaderen. Met twee bestuurders, prof.dr. Ab Klink en drs. Norbert Hoogers, heeft VOZ Magazine een afspraak om door te praten over Duurzame Gezondheidszorg, en vooral daarin de sturing op innovatie in de zorg versus kostenbeheersing. Wie staat daarbij eigenlijk aan het roer? En wiens verantwoordelijkheid is het? Hoe pakken zorgverzekeraars de rol die voor hun is weggelegd in dit spannende dilemma? Hans de Goeij in gesprek met Ab Klink en Norbert Hoogers.

Door: Hans de Goeij

Hans de Goeij opent voor VOZ Magazine het gesprek met Norbert Hoogers van Zilveren Kruis en Ab Klink van VGZ. “In mijn gesprek met prof.dr. Lieven Annemans elders in dit nummer kwam de werking van het Belgische vergoedingensysteem terloops aan de orde: het werken op stukprijs en bij wijze van spreken uurtje factuurtje, dat in België weer leidt tot een hoge mate van overconsumptie. De Belgen kijken dan nieuwsgierig naar Nederland hoe wij de kosten met bijvoorbeeld systeemingrepen proberen te beheersen. Het Nederlandse systeem met bijvoorbeeld combinaties van diagnose en behandelopties met een gemiddelde prijs en een gemiddeld aantal verrichtingen. Maar ook dat systeem kent weer andere problemen die op hun beurt weer aangepakt zouden moeten worden. Als metafoor leg ik de rivier op tafel waarvan de dijken stroomafwaarts met zandzakken worden versterkt en opgehoogd. Daarna even wachten, en ja verderop zal het water toch weer over de dijk stromen. Een corrigerende actie in systeem en bestuur leidt dan niet altijd tot gewenste gedragingen en reacties van de uitvoerders of publiek. Hoe kijken jullie daar tegen aan als het om de zorg gaat?”

STELSEL ONAFHANKELIJK

Hoogers: “Wij zien vaak dat de uitdagingen die de gezondheidszorg kent in onze type samenleving, zeg Westelijk Europa, in alle verschillende zorgstelsels congruent zijn. Het gaat bijvoorbeeld over de overbelasting in de eerste lijn, kostbare medicijnen, infrastructuur vraagstukken of overbehandeling. De aard van de uitdagingen komt zeer overeen tussen onze landen. De benadering is wel anders als het gaat om de toedeling van verantwoordelijkheden. In Nederland hebben veldpartijen in de zorg de verantwoordelijkheid gekregen de kwaliteit te verbeteren en te borgen. En de lange termijn opdracht is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te garanderen. Zo wordt bij kostbare geneesmiddelen terecht naar het veld gekeken om samen de richting te bepalen bij de beheersing van de kosten van zeer dure medicijnen”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie