SOCIALE INNOVATIE

De visie van Veronica van Nederveen

SOCIALE INNOVATIE
21–11–2012

Vanwege onze gasthoofdredactie ziet VOZ magazine gelegenheid om met Veronica van Nederveen over innovatie te spreken. Veronica van Nederveen is beleidscoördinator bij de Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS. Zij houdt zich bezig met innovatie van medische producten waaronder hulpmiddelen, geneesmiddelen en lichaamsmateriaal. Met gerichte aandacht voor sociale innovatie meer rendement uit R&D, dat is waar Van Nederveen zich nu zeer intensief mee bezig houdt. Sociale innovatie is het organiseren van mensen en middelen. Hoe verleid je de manager met sociale innovatie mee te doen? Innovatie heeft het beste resultaat met de eindgebruiker als vertrekpunt, die moet er baat bij hebben. In de gezondheidszorgsector is dat de patiënt, die moet er beter van worden. Zonder expliciete betrokkenheid van het management/bestuur van de instelling, dat met het ontwikkelen van de medische innovatie bezig is, blijft de uitvoering van plannen echter suboptimaal.

Door: Herman van der Weide

"Hoe organiseer je innovatie en projecten, zodat ze meer rendement opleveren en leuker worden", dat is waar Veronica van Nederveen zich intensief mee bezig houdt. Van Nederveen heeft een aantal jaren geleden kennis gemaakt met het begrip sociale innovatie en was meteen gegrepen door de impact die dit heeft op het resultaat. September 2008 is hierover een rapport verschenen welke in relevante kringen een grote respons heeft gekregen. Het heeft er o.a. in geresulteerd dat er een netwerk van onder meer bestuurders is ontstaan dat zich bezig houdt met sociale innovatie. Binnen dat netwerk is een organisatiecomité gevormd en daarin zitten naast Van Nederveen mensen uit de hele sector met diverse achtergronden. Samen bereiden zij de netwerkbijeenkomsten voor. Dat blijkt heel inspirerend om gezamenlijk te doen. "Deze netwerkgroep werkt met gesloten beurs, zonder grote budgetten kan er kennelijk toch iets moois ontstaan", geeft Van Nederveen aan. VWS heeft hierbij een faciliterende rol en biedt slechts het podium om van elkaar te leren. De vernieuwing moet uit de groep zelf komen. Sociale innovatie vanaf de start dus en het goede voorbeeld gevend. Teneinde het begrip en de werking ervan onder een groter publiek te krijgen is men gestart met een introductieprogramma van een jaar. De netwerkgroep heeft zichzelf als taak gesteld de wetenschappelijke kennis die er is verder te ontwikkelen en vooral te verspreiden. Hoewel de netwerkgroep van evident belang is heeft Van Nederveen tegelijkertijd de overtuiging dat het veld het uiteindelijk zelf zal moeten oppakken. "Van groot belang bij innovaties is de kwaliteit van het bestuur", stelt Van Nederveen. Nu is goed bestuur in vrijwel alle omstandigheden van groot belang, echter Van Nederveen wijst op de expliciete betrokkenheid hiervan bij innovatie. Innovatie als cultuurfenomeen. Innovatie, ach ja, iedereen wil het wel op de een of andere manier. Van Nederveen wijst erop dat waar het management wil innoveren in bijvoorbeeld producten of procesinnovatie men moet stoppen de medewerkers de schuld te geven van mislukking of anderszins falen. "Sociale innovatie gaat over hoe mensen met elkaar tot innovatie komen en dat werkt niet als partijen het aardig vinden de schuld bij de ander te leggen", legt Van Nederveen uit.

 

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie