SHARED DECISION MAKING PATI√čNT-ARTS VERSTERKT EIGEN REGIE VERZEKERDEN EN GEEFT BETERE UITKOMSTEN VAN ZORG.

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ groep.

SHARED DECISION MAKING PATIËNT-ARTS VERSTERKT EIGEN REGIE VERZEKERDEN EN GEEFT BETERE UITKOMSTEN VAN ZORG.
10–06–2016

De Zorgverzekeringswet is ruim 10 jaar van kracht. Ondertussen verandert de wereld, de bevolkingssamenstelling verandert, Nederlanders worden steeds ouder, de mondigheid van mensen neemt toe en de economie kent zijn grillen. Maar verandert de zorg mee? In welke richting gaat het dan en houden zorgverzekeraars het roer stevig vast? Wat is de positie van zelfzorg en mantelzorg, en hoe wordt vorm gegeven aan meer regie bij de verzekerde en patiënt? Te veel vragen voor één interview. Toch stelt VOZ Magazine enkele aan de orde bij de man, die al jaren geldt als een van de meest invloedrijke personen in de Nederlandse zorg: politicoloog en bestuurskundige drs. Wim van der Meeren.

Door: Hans de Goeij

Is een gesprek over zelfzorg en mantelzorg met een zorgverzekeraar logisch of staat dit nog te ver van jullie af?

Wim van der Meeren: “Maar beste Hans, wat denk je? De traditie van CZ en rechtsvoorgangers gaan terug naar het begin van de vorige eeuw. Voortgekomen uit werkliedenbonden. Dus dicht staan bij autonome mensen die onderling solidair zijn als het om gezondheid, premies en kosten gaat. Zelfzorg en mantelzorg is dus van mensen zelf, en niet van instituties”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie