Prof.dr. Werner Brouwer over rationeel beleid op basis van heldere criteria.

Interview met prof.dr. Werner Brouwer, iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Werner Brouwer over rationeel beleid op basis van heldere criteria.
21–12–2016

“Door het label eigen verantwoordelijkheid zo selectief te gebruiken, missen we kansen om gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren.”

In deze uitgave van VOZ Magazine, waar we ingaan op wat er nodig is om de gezondheidszorg in Nederland te verduurzamen, wordt duidelijk dat er nog een wereld te winnen is. VOZ Magazine interviewt prof.dr. Werner Brouwer over rationeel beleid, evenwichtige keuzes, bewust gemaakt op basis van heldere criteria. Prof.dr. Werner Brouwer: “In debatten over de gezondheidszorg gaat het vaak alleen over de kosten en te weinig over de opbrengsten die tegenover die kosten staan. Dat is gevaarlijk want dan riskeren we verkeerde en schadelijke keuzen. Ook hier wil juist de gezondheidseconomie zorgen voor een volledig beeld ten behoeve van rationeel beleid”.

Door: Harrie van Leeuwen

NIET ALLE VOORSTELLEN VANUIT DE POLITIEK ZIJN DOORDACHT.

Enige weken geleden gaf u in een tweet aan dat u geen voorstander bent van het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Daarbij voegde u toe dat het systeem wel slimmer en eerlijker te maken is. Kunt u toelichten hoe we dit kunnen realiseren?

Prof.dr. Brouwer: “Hiermee wilde ik aangeven dat niet alle voorstellen, die door politici worden gedaan, afdoende doordacht zijn. De voorstellen in relatie tot het wat mij betreft onwenselijke en onhaalbare idee van een nationaal zorgfonds zijn goede voorbeelden. Ook het afschaffen van het eigen risico klinkt misschien aantrekkelijk, maar het verhaal dat erbij hoort is dat we dan allemaal zo’n 300 euro per jaar meer premie gaan betalen. Het eigen risico is met name bedoeld als ‘rem’ in het systeem op het gebruik van zorg en om het kostenbewustzijn te vergroten. Als er geen beperking wordt ingebouwd stijgen de zorgkosten nog sneller. Alternatieven om de zorgkosten te beperken zijn ook impopulair. Zo leidt verkleining van het basispakket tot veel discussie. Als het zorgaanbod wordt beperkt lopen de wachtlijsten weer op, zoals in het verleden, met alle schade van dien. Er is geen pijnloze manier om kosten te besparen en dat moeten we ook niet suggereren. Als we het eigen risico als drempel afschaffen, neemt de noodzaak voor een andere maatregel toe. En dat terwijl wat mij betreft het eigen risico, ook in internationaal perspectief, nu verdedigbaar en relatief beperkt is ingezet”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie