PGGM ZOEKT NIEUWE ALLIANTIES

Martin van Rijn en Harry Vossebeld geven hun visie

PGGM ZOEKT NIEUWE ALLIANTIES
01–06–2012

PGGM werkt vanuit een nieuwe missie aan een waardevolle toekomst. De pensioenuitvoerder uit Zeist met als grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil niet alleen pensioenen beheren, maar breder werken aan de dilemma's die op de samenleving afkomen. "Laten we nou eens over die domeinen van zorg, pensioen, wonen en werken heen kijken", stellen Martin van Rijn en Harry Vossebeld, respectievelijk CEO en COO van PGGM. Er komen grote veranderingen op de samenleving af, vooral doordat we met zijn allen ouder worden, stellen Van Rijn en Vossebeld. "De verhouding van één oudere op drie werkenden is heel anders dan die van één oudere op twee werkenden, een verhouding die voorspeld wordt als we niets aan de pensioenleeftijd doen. Die verschuiving in de demografie heeft grote gevolgen voor pensioenen, voor de zorg, voor sociale zekerheid en de discussie of we langer moeten blijven werken".

Door: Martin Zuithof

Vanwege de ingrijpende maatschappelijke veranderingen heeft PGGM in 2011 haar missie herzien. PGGM wil niet alleen een goede pensioenuitvoerder zijn, maar ook meer betekenen voor de leden. "We willen de ledenorganisatie versterken en allianties tot stand brengen voor een waardevolle toekomst. Daarvoor organiseren wij innovatietafels met banken, verzekeraars, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders om over de toekomst na te denken. We denken na over wat onze rol zou kunnen zijn om die allianties te laten ontstaan". Dat PGGM de zoektocht actief aangaat blijkt uit het feit dat een aantal mensen zich binnen de organisatie specifiek met toekomstvragen bezighoudt."Een aantal mensen werkt aan innovatie concepten, anderen werken aan de ontwikkeling van de ledenorganisatie".

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie