Goedleven.NL, de krimp als zorguitdaging in Zeeuws-Vlaanderen

Goedleven.NL, de krimp als zorguitdaging in Zeeuws-Vlaanderen
01–04–2013
Zeeuws-Vlaanderen heeft nu al te maken met bevolkingskrimp. Deze krimp, met ontgroening én vergrijzing tegelijk, heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, spreiding, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Naast de minder fortuinlijke landelijke ontwikkeling in de economie een lastige regionale ontwikkeling. Recent is vanuit kracht als kans een regionaal werkplan 1.0 opgesteld om de gevolgen van dit kerende tij het hoofd te bieden. De kwartiermakers nemen u mee.

Door: Hans de Goeij en Frans Versteegen, Oude Gracht Groep, kwartiermaker regioplan in Zeeuws-Vlaanderen

BEVOLKINGSKRIMP ALS AUTONOME FACTOR

Er zijn nu drie TOP-krimpregio's: Parkstad Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. De krimp, vergrijzing en ontgroening blijven binnen enkele jaren ook andere delen van het land niet bespaard. De ontgroening laat zich in meer gemeenten nu al optekenen door de terugloop in het aantal aanmeldingen op basisscholen. In bijna de helft van de gemeenten daalt de bevolking tot 2025. De oorzaken zijn minder natuurlijke groei en het vertrek van hoger opgeleide personen naar de steden. Het openbaar bestuur kan de structurele bevolkingsdaling amper beïnvloeden. Maar minder inwoners en minder huishoudens worden een echt probleem als deze krimp wordt ontkend. Bestuur, bedrijven en bevolking en dus ook de gezondheidszorg moeten hier niet over somberen, maar er naar handelen en vooral doen.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie