Er is maatschappelijke winst, maar het discussiepunt is, wie deze winst mag incasseren.

Interview met dr. Martin van der Graaff, Secretaris Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Er is maatschappelijke winst, maar het discussiepunt is, wie deze winst mag incasseren.
21–12–2016

Dat farmaceutische bedrijven een belangrijke rol spelen in het realiseren van Duurzame gezondheidszorg, daar is Martin van der Graaff, Secretaris Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), het wel mee eens. Toch ziet hij ook voor de overheid, de zorg en de burger een rol weggelegd om in samenspel de houdbaarheid van het verzekerde pakket te helpen bewerkstelligen. Hij nodigt ons uit om onze eigen rol te erkennen en op die manier de zienswijzen op duurzame gezondheidszorg op een lijn te brengen.

Door: Herman van der Weide

OOK WIJ ALS BURGER SPELEN EEN ROL IN HET DILEMMA ‘BORGEN VAN DUURZAME GEZONDHEIDSZORG’ VERSUS KOSTEN.

De toegankelijkheid van medicijnen, o.a. vanwege de prijs, staat hoog op de politieke agenda. De minister van VWS heeft begin dit jaar met de ‘Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten’ aangetoond van dit dossier een topprioriteit te maken. Er wordt gestreefd naar een nieuwe werkwijze in de farmaceutische zorg, waar veel aandacht wordt besteed aan innovatie en het ontwikkelen van alternatieve business modellen. Hoe kijkt u tegen deze ontwikkeling aan vanuit het perspectief Zorginstituut?

Van der Graaff: “We moeten wel, het kan niet veel langer op de manier verder gaan die we kennen van vroeger. Het wordt te duur, overheden proberen het gebruik van extreem dure middelen in te perken, bedrijven gaan van de weeromstuit hogere prijzen vragen, we komen met elkaar terecht in een vicieuze cirkel. Dat verhaal zal geen goede afloop krijgen. Er moeten twee dingen veranderen: Allereerst, in het ideale scenario is een farmaceutisch bedrijf trots op een lage winstgevendheid, want dan wordt de maatschappelijke functie goed ingevuld. Daarmee laat het zien dat het vooral gaat om de bijdrage aan de maatschappij en de gezondheid, en pas in tweede instantie om de winstgevendheid. De farmaceutische industrie zou weer in essentie een charity filosofie moeten krijgen, zoals ook een bedrijf als Wellcome, tegenwoordig opgegaan in GSK, is begonnen. We zijn gewend dat de industrie winst op de eerste plaats zet. Maar George Merck, één van de oprichters van MSD zei ooit: “Zorg eerst en vooral dat patiënten nieuwe middelen krijgen, dan komt het met de winst wel goed”. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie