Duurzame gezondheidszorg realiseren als medeleverancier van gezondheidswinst.

Interview met dr. Cornelis Boersma, Director Corporate Affairs GSK

Duurzame gezondheidszorg realiseren als medeleverancier van gezondheidswinst.
21–12–2016

Gasthoofdredacteur Cornelis Boersma, Director Corporate Affairs GSK, wil voor deze uitgave van VOZ Magazine stilstaan bij het thema Duurzame gezondheidszorg. Daarvoor spreken wij met hem over zijn visie op de Nederlandse gezondheidszorg. Een visie die niet gebaseerd is op kortetermijnoplossingen en ‘pleisters plakken’, maar juist uitgaat van gezamenlijke investeringen in een duurzaam gezondheidszorgmodel. Dat dit tegelijkertijd ook een aantal dilemma’s opwerpt en vraagstukken oplevert die wezenlijk nieuwe antwoorden vergen, wordt snel duidelijk. Want al weten we in Nederland wel dat we voor een houdbaar systeem nu echt stappen moeten zetten, we kijken als zorgpartijen helaas toch nog te vaak weg als we aangesproken worden op onze eigen rol in het geheel. Het is van belang dat we er samen voor zorgen dat we de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en duurzaam betaalbaar houden.

Door: Marika Marku

Recent is besloten om het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ te verlengen. Daar is ook begin november een Kamerbrief1 voor aangeboden door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. Vindt u dit een goede zet als het gaat om de realisatie van duurzame gezondheidszorg?

Boersma: “Het is heel belangrijk dat het ministerie van VWS verder gaat met het programma ‘Alles is gezondheid’, omdat we daarmee laten zien dat we preventie een hoge prioriteit geven en daarmee voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Toch is het van doorslaggevend belang dat de ideeën uit het programma zich niet beperken tot de belangrijke inhoudelijke deelgebieden, zoals bijvoorbeeld stoppen met roken, maar dat er ook daadwerkelijk prikkels komen waarmee preventie beloond wordt. Preventie lijkt nu meer een politiek thema met te weinig focus op succesvolle implementatie. Dit vraagt om een duidelijke agendasetting, advisering, besluitvorming, maar ook educatie en communicatie zijn hier enorm belangrijk. Neem als voorbeeld infectieziekten preventie waarbij de Minister tot de conclusie is gekomen dat er onnodig gezondheidswinst blijft liggen door dat beschikbare vaccins niet worden toegepast of neem het spanningsveld tussen de initiatieven om antibiotica resistentie de wereld uit te helpen en toepassing van antibiotica als alternatief voor duurdere behandelingen. De preventie agenda zou dus verder moeten gaan dan goede intenties: naast een brede scope zouden er betere prikkels moeten zijn voor goede preventieve zorg”.

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/03/kamerbrief-over-vervolg-nationaal-programma-preventie-en-alles-is-gezondheid

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie