DUURZAAM WERKEN IN DE ZORG LOONT!

Corrie van Brenk en de visie van Abvakabo FNV

DUURZAAM WERKEN IN DE ZORG LOONT!
01–06–2012
De zorg staat aan alle kanten onder druk, terwijl we steeds afhankelijker worden van diezelfde zorg. Onze maatschappij vergrijst en we zijn steeds vaker aangewezen op goede zorg. Maar wie zorgt er straks voor ons als het steeds minder aantrekkelijk wordt om in deze sector te werken? VOZ Magazine sprak met Corrie van Brenk, waarnemend voorzitter Abvakabo FNV. In deze uitgave van VOZ licht zij haar visie toe: "Werken in de zorg is waardevol en moet aantrekkelijk blijven!".

Corrie van Brenk is sinds juli 2011 waarnemend voorzittervan de grootste vakbond in de publieke sector en de zorg, Abvakabo FNV. Voordat zij deze functie innam, was zij bestuurder in de sectoren zorg en welzijn en had ze dagelijks te maken met de mensen op de werkvloer. Van Brenk: "Door de jaren heen is de zorg steeds meer onder druk komen te staan als gevolg van de invoering van marktwerking, meer regels en uiteraard bezuinigingen. Het ziet er niet naar uit dat het er de komende tijd beter op gaat worden. Waarom zou je nog in de zorg gaan en willen werken?" Van Brenk schetst hierbij het dilemma dat de vraag om goed en meer personeel in de zorg echter steeds groter wordt. "Zeker met de vergrijzing van onze bevolking hebben we meer handen aan het bed nodig. Zo staat het ook in het gedoogakkoord uit najaar 2010 tussen VVD, CDA en de PVV: 'Het kabinet streeft naar verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hiervoor is bijna één miljard euro vrijgemaakt. De zogenaamde zorgzwaartepakketten, inclusief de opleidingen, worden kostendekkend gemaakt. Zo krijgen zorginstellingen meer financiële armslag. Hierdoor kunnen 12.000 extra medewerkers aan het werk voor de dagelijkse verzorging van onze ouderen en gehandicapten. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en personeel.'

"Het kabinet is dan wel gevallen, maar deze afspraak staat nog steeds. En daar willen we deze regering en ook een volgende regering aan houden. We moeten er wel op toezien dat deze investering binnen een redelijke termijn leidt tot extra mensen", licht Van Brenk toe. "Nu is er te weinig personeel beschikbaar in de ouderen- en gehandicaptenzorg om een goede, menswaardige zorg te kunnen bieden. Eén verzorgende in de nacht op een groep van 28 bewoners is geen zeldzame zaak. Om die reden moet er extra personeel bij. Volgens ons niet alleen in de ouderen- en gehandicaptenzorg, maar in de hele gezondheidszorg".

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie