Bedrijvigheid koppelen aan wie de mensen zijn.

Interview met Johan Wagenaar, beeldend kunstenaar en directeur van het Instituut

Bedrijvigheid koppelen aan wie de mensen zijn.
30–12–2013

Johan Wagenaar is naast beeldend kunstenaar en docent afdeling fine-art aan de kunstacademie Arnhem, directeur van het Instituut in Amsterdam. Het Instituut denkt na over wat versnelling en schaalvergroting, nodig voor economische groei, betekenen ten opzichte van het individu die de noodzaak voelt zich in zijn omgeving te herkennen. Het Instituut neemt deze paradox als uitgangspunt en meet de vooruitgang aan de menselijke beleving en maat.

Door: Herman van der Weide

“De reikwijdte van kunst en ontwerp is groter dan dat van een expressief beeld of een mooi vormgegeven boekje. Ons uitgangspunt is dat een kunstenaar door zijn verbeeldingskracht, associatief vermogen en onconventioneel onderzoek in staat is om culturele en sociale vraagstukken op een nieuwe manier te benaderen”, aldus verwoordt het Instituut haar missie.

VOZ magazine vraagt of kunstenaars zich wel kunnen laten gelden buiten de directe kunstuiting waar ze eigen mee zijn. Ze zijn toch kunstenaar geworden om hun talenten te kunnen inzetten voor het verbeelden van de maatschappij en haar opvattingen op een wijze die zonder voorbehoud door de kunstenaar wordt verbeeld? Van buiten naar binnen en weer beeldend naar buiten. En dat is precies de kwaliteit wat volgens Johan Wagenaar nodig is in onze veranderende wereld. Dit en nog veel meer. Het is dezelfde kwaliteit om besluitvormingsprocessen en maatschappelijke vraagstukken in een ander perspectief voor te stellen die de inzet van kunstenaars niet alleen rechtvaardigt maar de inspiratie biedt om het anders, nieuwer en soms met inzet van oude waarden en culturen te herbezien en te beleven, aldus Wagenaar.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie