“Wachttijden zijn inmiddels een fors probleem voor de ggz in heel Nederland.”

Dubbelinterview Henk Hanegraaf, psychiater, geneesheer-directeur GGZ Oost Brabant, en Inge Janssen-Stikfort, zorgmanager GGZ Oost-Brabant

“Wachttijden zijn inmiddels een fors probleem voor de ggz in heel Nederland.”
12–10–2018

Het interview vindt plaats op de ‘Gezondheidslaan’ in Oss op de locatie Arsis van GGZ Oost Brabant. Een toepasselijke straatnaam in het kader van een interview dat gaat over de verandering in het kijken naar mensen met psychiatrische aandoeningen van Zorg en Ziekte naar Gedrag en Gezondheid. Inge Janssen-Stikfort is sinds 8 jaar zorgmanager Specialistische Zorg bij GGZ Oost Brabant en heeft een achtergrond als bedrijfskundig ingenieur. Henk Hanegraaf is sinds 2012 geneesheer-directeur en werkt als psychiater onder andere bij het team Angst en Stemming en de POP-poli (samenwerking van psychiatrie, obstetrie en pediatrie) in Ziekenhuis Bernhoven. 

Door: Harrie van Leeuwen

Autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen 

GGZ Oost Brabant geeft in haar visie het volgende aan: “De unieke mens staat integraal bij ons centraal vanuit verschillende leefgebieden: we hebben aandacht voor diens gezondheid, identiteit en functioneren in verschillende rollen. We gaan uit van zijn autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen. We zetten sterk in op het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en willen zoveel mogelijk behandelen in de eigen vertrouwde omgeving in verbinding met naasten. We bieden integrale herstelgerichte zorg mede op basis van bewezen effectieve behandelmethodes”. 

Kunt u aangeven hoe deze visie nu uiting krijgt in de zorg voor de cliënten? Kunt u daarbij ook aangeven hoe binnen uw organisatie wordt omgegaan met het thema van ZZ naar GG? 

Hanegraaf legt uit: “In de behandeling van patiënten proberen we de totale mens centraal te stellen. De Herstelvisie gebaseerd op het werk van William Anthony staat al tien jaar op de voorgrond bij GGZ Oost Brabant. We inventariseren niet alleen de psychische klachten en symptomen, maar kijken ook hoe het gaat op diverse levensgebieden zoals de omgang met familie, vrienden, geld, de lichamelijke gezondheid, werk en hoe de vrijetijdsbesteding vorm krijgt. Als je je uitsluitend richt op klachten, kan dat volledig herstel in de weg staan”. 

 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie