“MANTELZORG EN PROFESSIONELE ZORG HEBBEN VEILIGHEIDSKLEPPEN EN EEN ACTUELE ROUTEKAART NODIG.”

Gasthoofdredacteur prof.dr. Kim Putters over het belang van informele zorg.

“MANTELZORG EN PROFESSIONELE ZORG HEBBEN VEILIGHEIDSKLEPPEN EN EEN ACTUELE ROUTEKAART NODIG.”
10–06–2016

In 2014 schreef prof.dr. Kim Putters het essay ‘Rijk geschakeerd’ over de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dat was in het jaar voorafgaand aan de drie decentralisaties waarin gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dat werd vastgelegd in de Jeugdwet, de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Aan de participatiesamenleving wordt politiek en beleidsmatig veel opgehangen. Dat gaf hoge verwachtingen bij de inzet van arbeid, informele en professionele zorg en vrijwillige inzet van mensen. Aan die verwachtingen voldoet niet iedereen. Soms vanwege tijdgebrek, soms vanwege nog ontbrekende vaardigheden of wil. Aan de andere kant gebeurt er al veel wat raakt aan die participatiesamenleving. De variatie aan omgangsvormen en samenlevingsverbanden wordt steeds rijker geschakeerd. De plaats van de lokale gemeenschap is, na allerlei vormen van schaalvergroting, aan herwaardering toe. In dit VOZ nummer een bijdrage daaraan: de rode draad is het thema mantelzorg met aanverwante begrippen en ontwikkelingen.

Door: Hans de Goeij

U heeft een mooie lijst geïnterviewden gevraagd voor dit mantelzorg themanummer van VOZ Magazine. Hoe ging dat in de voorbereiding?

Kim Putters: “Het is een mooie kans gasthoofdredacteur te zijn van VOZ Magazine. Illustere voorgangers heb ik op de covers van voorgaande edities gezien. Dat schept meteen verwachtingen. Maar dat gezegd hebbend, vind ik het belangrijker om rond het thema informele zorg en formele zorg verschillende invalshoeken te laten belichten. Het is geen vraagstuk dat alleen met zwart of alleen met wit te beantwoorden is. Met veel nuance moeten we daarnaar kijken. Wat gaat er goed en wat gaat er mis? En kunnen we waar het misgaat er ook niet meteen van leren? Meerdere tinten grijs zijn dus aan de orde. In die nuances zit ook de kracht van de richting waarin gedacht kan worden. En er worden ook afslagen in kaart gebracht waar men beter verre van kan blijven. Een ding is duidelijk: een ‘one size fits all’ oplossing, in de aansluiting van informele zorg op professionele zorg en vice versa, zal er niet zijn”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie