“JE MOET PROFESSOR IN DE GEZONDHEIDSZORG ZIJN OM DE WEG TE WETEN.”

Interview met Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie NPCF.

“JE MOET PROFESSOR IN DE GEZONDHEIDSZORG ZIJN OM DE WEG TE WETEN.”
10–06–2016

Informele zorg voegt een belangrijke waarde toe aan de kwaliteit van leven voor mensen in een kwetsbare situatie. Maar of de informele helpers, patiënten en cliënten op dit moment vanuit de overheid ook goed worden ondersteund is een andere kwestie. Patiëntenfederatie NPCF wacht niet af, maar zoekt voor de antwoorden op deze vraag de patiënten en de cliënten actief op. En daarbij vindt zij waardevolle informatie, zoals blijkt uit het interview met Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie NPCF.

Door: Herman van der Weide

Fotografie: Pim Mul

KWALITEIT VAN LEVEN STAAT VOOROP

Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ – een driejarig gezamenlijk programma van een groot aantal cliëntenorganisaties – heeft vorig jaar voor de vierde keer de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’ gehouden. De onderwerpen waren deze keer informele zorg en het gesprek van de gemeente met de burger over zijn zorg en ondersteuning. Vanuit deze rapportage wordt m.b.t. informele zorg het volgende aangegeven: “De resultaten laten zien dat veel mensen het afgelopen jaar één of meerdere buren geholpen hebben (46%), vrijwilligerswerk gedaan hebben (52%) of hun naasten ondersteund hebben als mantelzorger (42%)”. Hieruit blijkt dat de informele zorg als substantieel bestempeld kan worden. Kunt u aangeven hoe NPCF de ontwikkelingen aangaande informele zorg in Nederland ziet?

Veldman: “Kwaliteit van leven vinden wij erg belangrijk. In de langdurige zorg spelen vragen als hoe behoud je de sociale contacten en mobiliteit? Daar speelt de informele zorg een belangrijke rol in en draagt deze zeker bij aan de kwaliteit van leven. Bij mantelzorg gaat het daarbij vaak om familie, waar het idee toch vaak bestaat ‘In goede en in slechte tijden ben je er voor elkaar’. Daar wordt op geappelleerd”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie