Ziek door stoffen op het werk?

Bijdrage Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige

Ziek door stoffen op het werk?
28–06–2019

Wanneer gevaarlijke stoffen onverwacht worden aangetroffen in een bedrijf kan paniek ontstaan. Werknemers zijn zeer bezorgd over hun gezondheid en vaak boos, omdat blootstelling niet is voorkomen. Dat geldt vooral bij blootstelling aan kankerverwekkende of reprotoxische stoffen en kan leiden tot grote onrust, het neerleggen van werk en argwaan tegen het management en deskundigen. Denk maar aan de onrust rond incidenten met zes-waardig chroom, asbest, PFOA en gegaste containers. 

Het gaat bij ziekte door stoffen op het werk niet alleen om incidenten: er is sprake van een structureel gezondheidsprobleem door blootstelling aan toxische stoffen op het werk waar onvoldoende aandacht voor is. De precieze oorzaak van ziektes wordt zelden onderzocht waardoor preventiemogelijkheden onvoldoende worden benut. Klinisch arbeidsgeneeskundige expertise is nodig voor betere herkenning en preventie van arbeidsgebonden aandoeningen door toxische stoffen. 

Omvang van het probleem 

Blootstelling aan stoffen op het werk is oorzaak van veel ziektes. Contacteczeem en rhinitis wordt in 25-30% van alle gevallen door blootstelling aan stoffen op het werk veroorzaakt. De huid en de luchtwegen zijn de belangrijkste doelorganen na blootstelling aan toxische stoffen: jaarlijks ontstaan ca. 7000-10.000 nieuwe gevallen van contacteczeem en 500-2000 gevallen van beroepsastma door stoffen op het werk. 

De sterfte door beroepsgerelateerde kanker bedraagt ongeveer 3000 per jaar, waarbij asbest de grootste doodsoorzaak is, ook dieseluitlaat, kwartshoudend stof, nikkel en chroom dragen bij aan deze kankersterfte. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie