Toegang tot innovatie is niet alleen een wetenschappelijk vraagstuk maar ook een politiek vraagstuk.

Interview Alfred Bein, General Manager Novartis Pharma Nederland

Toegang tot innovatie is niet alleen een wetenschappelijk vraagstuk maar ook een politiek vraagstuk.
24–12–2015

Nederland is steevast van de partij als we de lijsten zien van landen in de wereld met de beste gezondheidszorgsystemen. Maar betekent dit dat iemand met MS in Nederland te allen tijde toegang heeft tot het medicijn wat hem of haar het beste kan helpen met de gevolgen van de aandoening om te gaan? Helaas wordt in deze uitgave van VOZ Magazine duidelijk, dat we dit niet zonder meer kunnen stellen. VOZ Magazine interviewt Alfred Bein, General Manager van Novartis Pharma in Nederland, over het ingewikkelde vraagstuk van de belemmeringen in de beschikbaarheid van medicatie voor MS-patiënten.

Door: Marika Marku

MS VERDIENT MEER AANDACHT DAN HET NU KRIJGT

In Nederland zijn er academische onderzoekscentra, zoals het MS Centrum in Amsterdam, dat zich specifiek richt op MS-onderzoek. Ondanks dat deze hoogwaardige expertise aanwezig is in Nederland, is er toch nog veel inspanning nodig om MS een hogere prioriteit op de agenda van beleidsmakers en de financiering van de gezondheidszorg te geven. Kunt u ons een aantal aanbevelingen geven hoe wij in Nederland MS meer ‘top of mind’ kunnen laten worden?

Bein: “Laat ik beginnen met te zeggen dat MS absoluut meer onder de aandacht moet worden gebracht. Vooral waar het bij MS-patiënten vaak gaat om jonge mensen (tussen de 20 en 40 jaar), die in de meeste gevallen nog aan het begin van hun werkzame leven staan. Wanneer iemand gediagnosticeerd wordt met MS dan heeft dat veel gevolgen voor diegene zelf, maar ook voor de eigen omgeving en uiteindelijk ook voor de maatschappij. MS-patiënten, die op jonge leeftijd te horen krijgen dat zij MS hebben, worden op een gegeven moment deels of geheel afgekeurd om te kunnen werken1”.

1 Jennum, P. et al., “The socioeconomic consequences of multiple sclerosis: a controlled national study.”, European Neuropsychopharmacology 22.1 (2012): 36-43.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie