RUIM 10% VAN DE NEDERLANDERS ONTVANGT INFORMELE HULP.

Bijdrage Sociaal en Cultureel Planbureau.

RUIM 10% VAN DE NEDERLANDERS ONTVANGT INFORMELE HULP.
10–06–2016

Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Ruim 10% van alle zelfstandig wonende 18-plussers ontvangt vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (informele hulp). Het gaat hierbij meestal om hulp in het huishouden. Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals. Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf.

Door: Sociaal en Cultureel Planbureau

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze notitie hebben de onderzoekers Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink op een rij gezet hoeveel zelfstandig wonende Nederlandse 18-plussers in 2014 zorg en ondersteuning ontvangen, welke typen hulp dit zijn en van wie ze de hulp (willen) krijgen. Ook hebben ze bestudeerd welke mensen hulp krijgen. De publicatie is gebaseerd op het Onderzoek Zorggebruik (OZG). Dit onderzoek loopt van april 2014 tot voorjaar 2017. In die tijd werken circa 7.000 zelfstandig wonende volwassen Nederlanders mee aan de dataverzameling door een enquête in te vullen over het gebruik van zorg en ondersteuning. Het SCP voert het OZG uit in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie