MANTELZORG IS GEWOON ONDERDEEL VAN HET LEVEN; DE ZORG VAN EN VOOR DE NAASTE.

Dubbelinterview met Martin van Rijn en Jetta Klijnsma.

MANTELZORG IS GEWOON ONDERDEEL VAN HET LEVEN; DE ZORG VAN EN VOOR DE NAASTE.
10–06–2016

Maar: informele zorg kan alleen gedijen als professionele zorg aanvullend en aansluitend beschikbaar blijft.

Martin van Rijn: “Mantelzorg is niet iets van het beleid. Mantelzorg is al heel lang iets van wat mensen met elkaar hebben. Het is wat je overkomt uit liefde. Als wij er dan toch een beetje met een beleidsblik naar kijken, zien wij dat rondom zorg in Nederland veel geïnstitutionaliseerd is. We zijn verzorgingsarrangementen gaan maken in de voorgaande decennia, veel meer dan in andere landen. Dat heeft te maken met onze cultuur en onze geschiedenis”. Hans de Goeij als gastheer van de staatssecretarissen Van Rijn en Klijnsma, die verantwoordelijk zijn voor de decentralisaties van Rijkstaken naar gemeenten.

Door: Hans de Goeij

Jetta Klijnsma: “Inderdaad, dat is mede ingegeven door onze visie op de verzorgingsstaat. En dat je een aantal dingen als overheid mee helpt regelen. In het begin van de vorige eeuw was mantelzorg er ook al, maar men gebruikte die term toen nog niet. Die zorg regelden gezinnen en families zelf en als vanzelf”.

Van Rijn: ”We mogen in Nederland bijvoorbeeld enorm trots zijn op hoe we de zorg voor ouderen hebben geregeld. Dat is in verhouding met West-Europa, mogelijk in vergelijking met de rest van de hele wereld, heel bijzonder. Maar het heeft ook een nadeel: veel daarvan is weer geïnstitutionaliseerd. Wat opkomt is dat mensen nu zeggen: “Ik wil niet naar zo’n instelling. Ik wil in de eigen omgeving kunnen blijven”. Dat betekent dat mantelzorg erg belangrijk is, omdat het behoort tot de kwaliteit van leven. De kwaliteit van een betaalde zorgverlener is in veel gevallen onmisbaar, maar mensen ervaren een hand op de schouder of een kus van een naaste ook als uiterst belangrijk. Het is dus een én én verhaal”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie