ICT, media, communicatie en hun betekenis voor de zorg vanuit een sociologisch paradigma.

Prof.dr. Jos de Haan, SCP en EUR.

ICT, media, communicatie en hun betekenis voor de zorg vanuit een sociologisch paradigma.
10–06–2016

Gasthoofdredacteur prof.dr. Kim Putters wil in deze uitgave van VOZ Magazine aandacht voor ‘Informele zorg’. Wat wordt ermee beoogd, wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen wij informele helpers ondersteunen? Prof.dr. Jos de Haan ziet een duidelijke rol voor toepassingen vanuit de ICT: “De bewuste keuze een appèl te doen op de burgers in het kader van “mensen kunnen meer dan ze denken”, leidt uiteindelijk tot een aanpassing van de zorgsector en een potentieel enorme kostenbesparing voor overheid èn zorgorganisaties. Het zelforganiserend vermogen van burgers kan ondersteund en versterkt worden door de mogelijkheden van ICT beter te benutten. Dit stuit echter wel op beperkte digitale vaardigheden bij vooral oudere Nederlanders”.

Door: Jan-Peter Jansen van Galen

ICT BEZIEN VANUIT EEN SOCIOLOGISCH PARADIGMA

Wat is uw visie op de technologisering van de zorg, uw visie op de trends? Adjiedj Bakas had het in zijn boek ‘De technologisering van de Gezondheidszorg’ in 2011 al over deze ontwikkeling. Kunt u iets vertellen over de mogelijkheden die er liggen op het snijvlak van ICT en zorg, juist waar we prioriteit moeten geven aan ‘healthy ageing’ en zelfredzaamheid van burgers. Kan technologie een mens vervangen?

Prof.dr. De Haan: “Bakas is wereldwijd een veel gevraagd spreker, zijn presentaties zijn boeiend en toekomstgericht, maar zijn empirische fundering beperkt. Hij vergelijkt Nederland vaak met Singapore. Daar is ‘privacy’ niet zo’n issue als hier bij ons in Nederland. Hier leiden technologische toepassingen eerder tot ethische vragen. De zorgrobot ‘Ik ben Alice’ is zo’n technologisch voorbeeld. Praten met eenzame ouderen is natuurlijk mooi, maar mag Alice ook gesprekken of beelden doorgeven aan anderen? Het is natuurlijk ook nog maar de vraag in hoeverre een robot mens-vervangend kan zijn. Het ‘converserend’ vermogen van zo’n robot is nog laag, het gaat nog wel een jaar of tien duren voordat spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie voldoende ontwikkeld zijn om eenzame ouderen met zo’n robot uit hun isolement te halen”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie