Er is een mens, die mens heeft een kern en daar moeten wij op aansluiten.

Interview met Marco Florijn, wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur in Rotterdam

Er is een mens, die mens heeft een kern en daar moeten wij op aansluiten.
12–06–2013

Bij het kiezen van het thema Zorg dichtbij is gasthoofdredacteur Marco Florijn precies over hetgeen hij daaronder verstaat: “Zorg dichtbij gaat bij mij over informele zorg in eigen kring. Met dichtbij bedoel ik dan ook de zorg die gegeven wordt vanuit de mensen die dichtbij staan en een nauwe band hebben met de persoon waar het om gaat. Een ander belangrijk element is het dichtbij jezelf houden van zorg, oftewel het uitgangspunt van eigen regie in tegenstelling tot professionele zorg”.

Door: Marika Marku 

DE BLIK NAAR BUITEN RICHTEN, IN CONTACT BLIJVEN MET DE OMGEVING EN DE WIJK INGAAN

Florijn vervolgt zijn precieze omschrijving door aan te geven dat wat hem betreft het geen doel op zich is dat mensen zolang mogelijk in het huis blijven wonen waar ze geboren zijn en beschouwt de ontwikkeling van ‘zorg thuis’ dan ook niet zozeer als de locatie waar de zorg geleverd zou moeten worden. Florijn: “Met thuis en dichtbij beoog ik dus niet dat mensen zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen, het kan juist heel verfrissend zijn om eens te wisselen van omgeving. Met dichtbij bedoel ik meer zorg vanuit de intimiteit van de mens zelf. Ook hier kies ik er bewust voor niet over de patiënt te spreken”.

Of het ‘zorg thuis’-concept vanuit dit kader dan ook wel de instelling zou kunnen zijn, reageert Florijn bevestigend: “Dat zou inderdaad ook wel een instelling kunnen zijn. Zolang dat dan maar ook thuis is voor die persoon. En thuis is dus niet ‘hier is nog een kamertje, dat overigens wat muf aanvoelt, maar thuis is waar mensen een keuze hebben. Een instelling zou dit moeten uitstralen ook door de blik naar buiten te richten en in contact te blijven met de omgeving, de mensen op te zoeken en de wijk in te gaan”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie