Abonnementsvoorwaarden & privacy

©Copyright 2018 de Oude Gracht Groep BV alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, e-nieuws/on-line uitgave of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

VOZ Magazine is een geregistreerd handelsmerk van de Oude Gracht Groep BV. VOZ Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. VOZ Magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. VOZ Magazine behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over speciale acties en/of uitslagen van prijsvragen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Privacyverklaring

Als VOZ Magazine respecteren wij de privacy van websitebezoekers, abonnees van VOZ Magazine, ontvangers van het VOZ E-zine of het VOZ Magazine persbericht. Wij dragen derhalve zorg voor de vertrouwelijke behandeling van gegevens van deze personen.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

De betreffende persoonsgegevens worden alleen vastgelegd, waar dit relevant is voor de keuze van betrokkene t.a.v. onze diensten:

  • Betrokkene heeft een abonnement op VOZ Magazine. De betreffende gegevens worden vastgelegd en zolang bewaard als nodig is om het magazine toe te sturen.
  • Betrokkene ontvang het E-zine. De betreffende gegevens worden vastgelegd en bewaard zolang als nodig is om het E-zine per mail te versturen.
  • Betrokkene ontvangt het VOZ Magazine persbericht. De betreffende gegevens worden vastgelegd en bewaard zolang als nodig is om het persbericht per mail te versturen.
  • Betrokkene heeft via de website een vraag achtergelaten voor de redactie. De betreffende gegevens worden vastgelegd en bewaard zolang als nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden.

VOZ Magazine verzamelt en bewaart relevante gegevens van online abonnees, zodat betrokkenen online kunnen inloggen op de website. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor zover VOZ Magazine derden inschakelt, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als gelden voor VOZ Magazine.

VOZ Magazine stuurt personen die zich hebben aangemeld voor het E-zine dit per mail toe. Indien betrokkene het E-zine niet meer wenst ontvangen, dan kan deze zich afmelden d.m.v. de “Afmelden” button onderaan het E-zine.

Indien u een relatie heeft met onze organisatie, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die worden verwerkt feitelijke onjuistheden bevatten, is het mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen  teneinde de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Bent u het niet eens met de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd of bewaard, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Het is mogelijk dat op de VOZ Magazine website een link of verwijzing naar een andere website is opgenomen. Indien u deze link volgt, dient u er rekening mee te houden dat op betreffende websites een eigen privacy beleid geldt. VOZ Magazine is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van derden.

VOZ Magazine behoudt het recht het privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan de redactie van VOZ Magazine: info@vozmagazine.nl of via het contactformulier.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie