Abonnementsvoorwaarden

 

©Copyright 2018 de Oude Gracht Groep BV alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, e-nieuws/on-line uitgave of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

VOZ Magazine is een geregistreerd handelsmerk van de Oude Gracht Groep BV. VOZ Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. VOZ Magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. VOZ Magazine behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over speciale acties en/of uitslagen van prijsvragen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie